KUPOZ

     Hlavním cílem metody je zlepšení koncentrace pozornosti u hyperaktivních dětí a naopak zrychlení pracovního tempa u dětí hypoaktivních. Program je určen zejména pro děti s LMD, ale najde uplatnění i u dětí s jinou příčinou narušené pozornosti (např. neuróza, problematika nedonošených dětí, atd.). Dalším cílem programu je prevence SPU.

     Je určena pro děti ve věku od 8 do 12 let. Celková doba terapie je 15 týdnů samostatné práce rodiče s dítětem doma dle instrukcí terapeuta.

Rodina platí pouze cenu pracovních listů (400Kč).

 

KUPREV

     Je primárně preventivní program, jehož cílem je zabránit vzniku rizikové skupiny dětí s adaptačními problémy.

     Je určena pro věkovou hranici dětí od 4 do 8 let. Jde o párový program pro dvojici rodič – dítě. Dospělí se v průběhu programu naučí, jak s dítětem pracovat a získají i jistotu  při vedení svého dítěte. Tento program je orientační, poskytuje dítěti základní orientaci v čase, prostoru a zejména orientaci vlastní osobou a sociální orientaci. To mu umožní nejen bezproblémový start školní docházky, ale i bezproblémové začlenění do lidské společnosti obecně a další zdravý rozvoj jeho osobnosti.

Rodina platí pouze cenu pracovních listů.

 

HYPO 

·                       Program HYPO je určený zejména pro děti předškolního věku.

·                       Jeho cílem je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na žáky v první třídě kladeny.

·                       Je vhodný pro děti školsky nezralé, s odkladem povinné školní docházky a pro děti s poruchou pozornosti a aktivity (hyperaktivního či hypoaktivního typu).

·                       Zaměřuje se na rozvoj následujících oblastí:

o                                    pozornosti,

o                                    paměti,

o                                    myšlení,

o                                    řečových dovedností,

o                                    matematických představ,

o                                    vizuomotorické koordinace,

o                                    zrakového a sluchového vnímání.

·                       Zahrnuje 10 lekcí, z nichž každá začíná zácvikem dítěte a rodičů odborným pracovníkem v pedagogicko – psychologické poradně. Klient obdrží materiály na týdenní domácí práci. Každý den (cca 15 min) dítě plní úkoly zaměřené na rozvoj výše uvedených oblastí.