PROGRAM KUPOZ

 • Hlavním cílem metody je zlepšení koncentrace pozornosti u hyperaktivních dětí a naopak zrychlení pracovního tempa u dětí hypoaktivních.
 • Program je určen zejména pro děti s ADHD/ADD, ale najde uplatnění i u dětí s jinou příčinou narušené pozornosti (např. neuróza, problematika nedonošených dětí, atd.). Dalším cílem programu je prevence SPU.
 • Program je určen pro děti ve věku od 8 do 12 let.
 • Celková doba terapie je 15 týdnů samostatné práce rodiče s dítětem doma dle instrukcí terapeuta.
 • Rodina platí pouze cenu pracovních listů (650Kč).

 

PROGRAM KUPREV

 • Program KUPREV je primárně preventivní program, jehož cílem je zabránit vzniku rizikové skupiny dětí s adaptačními problémy.
 • Je určen pro věkovou hranici dětí od 4 do 8 let.
 • Poskytuje dítěti základní orientaci v čase, prostoru a zejména orientaci vlastní osobou a sociální orientaci. To mu umožní nejen bezproblémový start školní docházky, ale i bezproblémové začlenění do lidské společnosti obecně a další zdravý rozvoj jeho osobnosti.
 • Jde o párový program pro dvojici rodič – dítě. Dospělí se v průběhu programu naučí, jak s dítětem pracovat a získají i jistotu  při vedení svého dítěte.
 • Rodina platí pouze cenu pracovních listů.

 

PROGRAM HYPO

 • Program HYPO je určený zejména pro děti předškolního věku.
 • Jeho cílem je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na žáky v první třídě kladeny
 • Je vhodný pro děti školsky nezralé, s odkladem povinné školní docházky a pro děti s poruchou pozornosti a aktivity (hyperaktivního či hypoaktivního typu).
 • Zaměřuje se na rozvoj následujících oblastí:
o  pozornosti,
o  paměti,
o  myšlení,
o  řečových dovedností,
o  matematických představ,
o  vizuomotorické koordinace,
o  zrakového a sluchového vnímání.
 
 • Zahrnuje 10 lekcí, z nichž každá začíná zácvikem dítěte a rodičů odborným pracovníkem v pedagogicko – psychologické poradně. Klient obdrží materiály na týdenní domácí práci. Každý den (cca 15 min) dítě plní úkoly zaměřené na rozvoj výše uvedených oblastí.