PRÁCE S RODINOU

Poradenská nebo terapeutická služba spočívající v práci nejlépe se všemi členy rodiny. Práce se zaměřuje především na oblast výchovného působení (stanovení hranic v chování dítěte, společné priority výchovy, ujasnění si výchovných postupů apod.).