Stimulační program MAXÍK

Stimulační program MAXÍK je určen pro děti s odloženou školní docházkou,  vhodný je také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol.

Jedná se o akreditovaný program MŠMT, jehož cílem není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb.

Program je aktuálně vedený individuálně.

Cena za kopírování materiálu (včetně nákladů na další spotřební materiál) - 500 Kč.