Program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa - tzv. ROPRATEM

  • Jedná se o práci pomocí materiálu, který obsahuje cvičení a podrobnou metodickou příručku, pomocí které se mohou řídit nejen pedagogičtí pracovníci, ale i samotní rodiče.
     
  • Vlastní nácvik trvá 95 dnů, ve kterých dítě denně vypracuje dva úkoly, které dohromady nezaberou více jak patnáct minut denně. Program je opatřen dvojí kontrolou, pomocí níž mohou i sami rodiče zjistit dopad nácviku.  Současně rodič s dítětem může docházet (1 za týden či 14 dní) na konzultace a metodické vedení do PPP.
     
  • Nácvik lze zahájit již na prvním stupni ZŠ (od devíti let), byl však s dobrým výsledkem vyzkoušen i žáky středních ško
     
  • Rodina/klient platí pouze cenu pracovních listů (390Kč).