KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Kariérovým poradenstvím se rozumí poradenská služba zaměřená na pomoc při volbě dalšího studia či profese.

Co by mělo předcházet žádosti o poskytnutí této služby v pedagogicko-psychologické poradně a proč?

  • Žádosti o poskytnutí služby kariérového poradenství v PPP by měla předcházet konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem či poradcem pro volbu povolání na škole, kteří:
    • mají přehled o jednotlivých školách a nabízených oborech,
    • mají informace o aktuálním stavu na trhu práce a tím i o možnostech dalšího uplatnění budoucích absolventů jednotlivých škol,
    • jednotlivým zájemcům mohou zprostředkovat individuální konzultaci na Informačním poradenském středisku Úřadu práce (bezplatná služba).

Teprve v případě, že předchozí popisované kroky nevedou k volbě dalšího vzdělávání, je vhodné uvažovat o poskytnutí poradenské služby kariérového poradenství v pedagogicko-psychologické poradně.

Žádosti o poskytnutí služby kariérového poradenství je možno podávat vždy na podzim každého kalendářního roku a to nejlépe telefonicky na čísle +420 493 533 505.