NABÍDKA PORADNY PRO PEDAGOGY ZŠ

Každá škola má určen tým psycholog - speciální pedagog, který plní veškeré pracovní úkoly spadající do kompetence poradny a vztahující se k dané škole:

 • vyšetření žáků školy,
 • kozultace s pedagogy k jednotlivým žádostem, hledání možností zlepšení problémů ještě před realizací vyšetření,
 • konzultace s pedagogy k jednotlivým vyšetřením a navrhovaným opatřením,
 • pomoc s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů,
 • vyhodnocování realizovaných opatření, vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů,
 • pozorování žáků v běžných hodinách,
 • účast na společnch schůzkách s rodiči, 
 • besedy a přednášky pro učitele, konzultace s reedukačními pedagogy aj.

Odborní pracovníci poradny jsou v kontaktu s pedagogickými pracovníky školy buď telefonicky, nebo osobně v rámci návštěvy školy. Úplné základní školy se snaží navštěvovat několikrát ročně (minimálně však 2krát ročně), neúplné základní školy navštěvují zpravidla 2krát ročně. Dále je možné v případě potřeby dohodnout návštěvu školy i mimo časový harmonogram.

Na úplných základních školách se snažíme po dohodě s vedením udržovat pravidelné konzultační dny několikrát do roka.

V rámci těchto dnů je možné:

 • konzultovat děti navrhované k vyšetření,
 • konzultovat děti, které již vyšetření absolvovaly,
 • náslech ve vyučovacích hodinách,
 • pomoc s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu,
 • odborné konzultace,
 • pravidelné vyhodnocování vhodnosti speciálního vzdělávání (povinnost ze zákona),
 • účast na společných schůzkách za přítomnosti rodičů.

Mimo konzultační dny na ZŠ je možné domluvit si schůzku přímo v PPP.

 

Nabídka vzdělávání

 • setkání výchovných poradců s odborným programem,
 • pravidelná setkání školních petodiků prevence,
 • akreditované vzdělávací programy týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, preventivní programy rizikového chování.