S KÝM SE V PORADNĚ POTKÁTE

Náš pracovní tým tvoří  psychologové, speciální pedagogové, metodik prevence a sociální pracovnice.

Na prvotním vyšetření vašeho dítěte se zpravidla podílejí psycholog, speciální pedagog a sociální pracovnice.

Sociální pracovnice s vámi povede podrobný anamnestický rozhovor, v němž se dotknete základních informací o vašem dítěti - o jeho vývoji, zdravotním stavu, vlastnostech, zájmech a dosavadním průběhu vzdělávání. Mimo to je vám sociální pracovnice schopna poskytnout dle potřeby poradenství v sociálně právní oblasti či krizovou intervenci.

Základní náplní práce psychologa a speciálního pedagoga je diagnostická, intervenční, poradenská, konzultační a metodická činnost, a to vždy v závislosti na povaze řešeného problému. 

Metodik prevence zajišťuje specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti okresu Jičín. Na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování.

Všichni odborní pracovníci pracoviště si pravidelně rozšiřují své odborné kompetance a dovednosti v akreditovaných vzdělávacích kurzech a programech celoživotního vzdělávání. Podrobnější výčet jejich standardních činností v rámci pedagogicko-psychologické poradny lze najít v příloze č. 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.