Doporučená literatura

Specifické poruchy učení

Jucovičová D., Žáčková H.,.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU, nakl. D+H
Jucovičová D., Žáčková H.,.: Smyslové vnímání, D+H
Jucovičová D., Žáčková H.,.: Dyslexie, D+H
Jucovičová D., Žáčková H.,.: Dysgrafie, D+H Jucovičová, Žáčková, Sovová: Specifické poruchy učení na 2.st. základních škol, D+H
Michalová Z.: Specifické poruchy učení na 2.stupni ZŠ a školách středních, Tobiáš
Kaprová Zuzana: O problémech žáků s poruchami učení a cestách k jejich řešení
Kirbyová A.: Nešikovné dítě – Dyspraxie a další poruchy motoriky, Portál
Matějček Zdeněk: Dyslexie, H+H
Pokorná Věra: Cvičení dětí se specifickými poruchami učení, Portál
Serfontein Gordon: Potíže dětí s učením a chováním, Portál
Selikowitz Mark: Dyslexie a jiné poruchy učení, Grada
Zelinková O.: Poruchy učení, Portál
Zelinková O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Portál

Problémy chování, neklidné dítě

Auger, M.T., Boucharlat, Ch.: Problémový žák, Portál
Jucovičová D.: Žáčková H.: Metody práce s dětmi s LMD (pro rodiče a vychovatele; pro učitele; pro 2.stupeň), nakl. D+H
Žáčková H., Jucovičová D.: Relaxace nejen pro děti s LMD, D+H
Kyriacou, Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole, Portál
Laniado, N.: Máte neklidné dítě?, Portál
Lokša, Lokšová: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole, Portál
Munden, A., Arcelus, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita, Portál
Prekopová,, J. Schweitzerová, Ch.: Neklidné dítě, Portál
Prekopová J.: Malý tyran, Portál
Rogge, J. U.: Děti potřebují hranice, Portál
Sandra S. Riefová: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole, Portál
Train, A.: Specifické poruchy chování a pozornosti (Jak jednat s velmi neklidnými dětmi), Portál
Train, A.: Nejčastější poruchy chování u dětí, Portál

Zrakové vnímání

Bednářová, J.: Zrakové vnímání, optická diferenciace I a II. Dys-centrum
Bednářová, J.: Zrakové rozlišování, PPP Brno
Michalová, Z.: Shody a rozdíly (pracovní sešit pro rozvoj zrak. vnímání), Tobiáš
Pexeso

Pozornost, paměť, logické myšlení

Allen D. Bragdon, Leopard Fellows: Trénink obou polovin mozku, Portál
Blum R.: Hlavolamy, hry a karetní triky, Portál
Krumphanzlová V.: Knížka pro chytré děti, Portál
Lairová S.: Trénink paměti, Portál
Michalová Z.: Pozornost (cvičení na posilování koncentrace pozornosti)
Rougier R.: Rozvíjíme logické myšlení, Portál
Suchá J.: Cvičení paměti pro každý věk, Portál
Schiller P.: Hry pro rozvoj dětského mozku, Portál
Soustřeďte se s tužkou v ruce pro prvňáky - čtvrťáky

Pravopis

Michalová Zdena : Barevná pravidla
Nová škola Brno: Tvrdé a měkké slabiky
Pavučinka (čeština pro dyslektiky): Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Přídavná jména, Nápravy, Pravopis nakl. Tobiáš
Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v Čj I, II

Čtení

Blumentrittová, Plicková: První čtení, Blug
Začínáme číst (doplňkové čtení ke slabikářům), Blug
Michalová, Z. : Základy čtení I a II, nakl. Tobiáš
Michalová, Z. : Čítanka pro dyslektiky I,II,III, nakl. Tobiáš
Štěrbová L., Zelinková O.: Čtení mě baví I., II, Dys
Šup R.: Učíme se číst s porozuměním, Editpress
Rýdlová D.:Uchopené čtení a psaní, ERKO typ
Bednářová, J.: Čteme se skřítkem Alfrédem, nakl. Computer press
Černá M.a kol.: Dyslexie, Fragment
Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení nakl. Portál
Svoboda, P.: Zábavná cvičení pro rozvoj čtení, Portál
Švancarová D.: Čtení, psaní, malování 1., Dys centrum
Pracovní sešit pro nápravu VPU v českém jazyce I a II, nakl. Tobiáš
Bednářová J.: Postřehovací slabiky, PPP Brno
Michalová Z.: Hry s písmeny a slabikami, MM Beroun
Zelinková O.: Čtenářské tabulky, Dys
Zelinková O.: Hrajeme si s písmeny, Dys
Zelinková O.: Rozlišování b – d – p, Dys
Zelinková O.: Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni; Rozlišování sykavek, Dys (pomůcka mačkadlo)
Zelinková O.: Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, Dys
Zelinková O. Psaní mě baví, Dys
Eislerová J.: Píše se VELKÉ/ malé písmeno, Fragment
Bednářová J., Šmarda R.: Jedním tahem, Dys centrum (uvolňovací grafomotorickém cviky)
Sklenářová, D.: Tajenky a doplňovačky, nakl. Blug

Křížovky, osmisměrky, jazykové hry (slovní fotbal, Kris-kros, Scrabble, kostky Amos)

Jucovičová D.: Měkké nebo tvrdé?, D + H
Tabulky pro dysortografiky, gramatické přehledy (papírnictví, knihkupectví)
CIZÍ JAZYKY
Zelinková O.: Cizí jazyky a specifické poruchy učení, Tobiáš
Rýdlová D.: Jazyky bez barier (angličtina), výukový program, SPN
Hanšpachová J., Řandová Z.: Angličtina plná her, Portál
Loto – němčina; angličtina, Blug
Domino s angličtinou; němčinou, Blug
MATEMATIKA
Novák Josef: Metodika rozvíjení početních dovedností se souborem pracovních listů
Novák Josef: Dyskalkulie – specifické poruchy počítání
Blažková Růžena a kol.: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy, Paido
Michalová Zdena: Rozvoj početních představ I- III., nakl. Tobiáš
Bednářová Jiřina: Struktura čísla 1 až 10, PPP Brno
Patilla Peter: Zábavná matematika (opakujeme o prázninách). Svojtka&Co.
Bukáčová Jaroslava: První počítání, Blug.
Bednářová J.: Počítání soba Boba, 3.díl, Press
Loukota J., Veselá matematika, Votobia
Pavelka R., Hlavolam ti hlavu nepoláme, Votobia
Veselý M., Bylo nebylo (matematické pohádky), Albatros
Co dokážu s matematikou I., II, Fragment

Pravolevá orientace, lateralita

Zelinková O.: Cvičení pravo-levá orientace, Dys
Janečková D., Hry pro pravo-levou orientaci, Tobiáš
Healey J. M.: Leváci a jejich výchova, Portál
Synek F.: Záhady levorukost, Horizont

Školní zralost, literatura pro rodiče předškolních dětí

Zábavný blok předškoláka: 1- Logika a práce s tužkou, 2-Rozvoj myšlení a jemné motoriky, Portál
Hrajeme si s Filipem 1-10 7-Poznáváme a kreslíme, 9-Kreslíme a luštíme (Portál)
Šimonovy pracovní listy 3-Uvolňovací cviky, cviky pro psaní, 9–Grafomotorika a kreslení, 5 a 11 – Grafomotorická cvičení, (Portál)
Looseová a kol.:Grafomotorika pro děti předškolního věku Portál.
Než půjdeš do školy 1 a 2. (Blug)
Už se těším do školy (Blug)
První psaní to je hraní (Blug)
Kutálková D.: Jak připravit dítě do 1. třídy (Kutálková, D.) (Grada)
Michalová Z.: Čáry, máry I a II (pracovní sešity pro rozvoj grafomotoriky), Tobiáš
Svobodová J.: Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní, IPPP
Stiefenhofer M.: Když má vaše dítě strach
Stiefenhofer M.: Když je vaše dítě neklidné
Stiefenhofer M.: Když se vaše dítě vzteká
Jucovičová, Žáčková: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole
Kucharská, Švancarová: Beztarostné roky?
Klégrová, Máme doma prvňáčka
Špaňhelová, Dítě v předškolním období
Matějček: Co, kdy a jak ve výchově dětí
Matějček: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
Budíková, Krušinová, Kuncová: Je vaše dítě připraveno do první třídy?

 

Doyon, hry pro všestranný rozvoj dítěte
 

Bednářová: S kamarády do školy 1., 2. + Co si tužky povídaly + Na návštěvě u malíře
Předčíselné přestavy
Michalová Z.: Do školy s Tobiášem
Breníková M.: Příběhy a úkoly pro chytré děti, Grada (čtení, testy, křížovky, od 1. třídy)
Gruber D. : Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte. Grada.(od 3 let do puberty – tvořivost, vyjadřování jednání s lidmi, paměť
Doležalová E.: Hry pro rodiče s dětmi. Grada. (všestranný rozvoj předškoláka)
Pospíšilová, Z.: Hrajeme si s básničkou. Grada. (podpora řeči od batolele do školního věku)Strassmeier W.: 260 cvičení pro děti raného věku
Hádanky pro předškoláky Tabulka a listy programu LOGICO PICCOLO (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) počítačový program GeMiS (tel. 724205971) Ovečková V. Grafomotorická cvičení, C-press Bednářová J., Šmardová V.: Rozvoj grafomotoriky, C- press Pávková B., Šmarda, R. : Jak se kluci a holky učili říkat L, ĎŤŇ, CSZ, ČŠŽ, R a Ř, C-press Novotná, Brázdová A.: Pejsek Baf Bafbaf na královském zámku, C-press Bednářová, J.: Počítání soba Boba 1.-4. díl, C-press Bednářová, J.: Jak krtek Barbora uviděl svět, 1.-3. díl, C-press Bednářová, J.: Mezi námi pastelkami, C-press Bednářová, J.: Co si tužky povídaly Bednářová, J.: Na návštěvě u malíře Beníšková T.: První třídou bez pláče, Grada Guillaud, M.: Relaxace v mateřské škole. Portál.

Pomůcky, PC programy

Amos (jazyková hra) 
www.granna.cz

Logico (tabulka a pracovní listy – Čj, jazyky, M …), 
www.mutabene.cz
Motanice I., II., III., IV., V., Modrý slon

Výukové programy: 
GeMiS – tel.: +420 724 205 971
www.gemis.cz

DysCom – tel.: +420 603 482 548
http://www.razdva.cz/arid/dyscom/

Většinu literatury a pomůcek je možno zakoupit na adrese: 
DYS-centrum Praha
Telefon: 233 370 262
www.dyscentrum.org